Dachgeschossausbau Berlin Friedenau

Dachgeschoss in Berlin
Umbau, Ausbau, Sanierung eines
Dachgeschosses in Berlin-Friedenau
Ort: Berlin, Friedenau
Leistungen: LPH 1-8
BGF 200 m² 
Fertigstellung 2015